M.E.P. Group s.r.o.

 

Palisády 42
Bratislava – Staré Mesto
811 06

IČO: 45 643 407

mobil:  +421 902 939 340
+421 903 830 912
e-mail: info@mepgroup.sk